TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
 • (028) 38.971.641

Bộ môn Kiểm toán

Các môn học thuộc chương trình đào tạo được giao quản lý:

 1. Kiểm toán căn bản (tiếng Việt/Anh)
 2. Kiểm toán báo cáo tài chính (tiếng Việt/Anh)
 3. Kiểm toán công nghệ thông tin
 4. Kiểm toán ngân hàng
 5. Kiểm soát nội bộ
 6. Thực tập tốt nghiệp

Danh sách giảng viên bộ môn:

 1. TS. Nguyễn Thị Mai Hương- Phụ trách bộ môn
 2. TS. Đặng Đình Tân
 3. TS. Nguyễn Hoàng Bình
 4. Ths. Đỗ Thị Hương
 5. TS. Vũ Tuyết Nhung
 6. TS. Trần Thị Thu Thủy
 7. TS. Nguyễn Thị Đoan Trang
 8. ThS. Trần Thị Hải Vân

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

  (028) 38.971.641

  khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page