TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
 • (028) 38.971.641

Bộ môn Kế toán quản trị

Các môn học thuộc chương trình đào tạo được giao quản lý:

 1. Kế toán quản trị (tiếng Việt/Anh)
 2. Kế toán chi phí
 3. Kế toán ngân hàng
 4. Kế toán ngân hàng nâng cao
 5. Kế toán công
 6. Hệ thống thông tin kế toán
 7. Hệ thống thông tin kế toán nâng cao
 8. Phân tích dữ liệu kế toán với Python
 9. Trực quan hóa dữ liệu kế toán với Python
 10. Phân tích dữ liệu kế toán với Python nâng cao
 11. Khóa luận tốt nghiệp
 12. Nhập môn ngành kế toán

Danh sách giảng viên bộ môn:

 1. TS. Nguyễn Thị Hằng Nga- Trưởng bộ môn
 2. TS. Nguyễn Thị Hiền
 3. TS. Lương Xuân Minh
 4. ThS. Đinh Văn Thịnh
 5. ThS. Nguyễn Phương Mai
 6. ThS. Phùng Thị Hồng Gấm
 7. ThS. Trần Thị Tuyết Vân
 8. ThS. Phùng Anh Thư

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

  (028) 38.971.641

  khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page